Hattrick Finance

Een grote stad verwerkt ongeveer 400.000 facturen per jaar,

een universiteit 70.000 en een kleine gemeente 20.000.

Het is onvermijdelijk dat bij deze aantallen fouten worden gemaakt.

Een factuur kan dubbel worden betaald, de BTW wordt niet geboekt of bedragen worden in rekening gebracht die niet contractueel zijn overeengekomen. Hattrick Finance richt zich op het herstellen van deze fouten.

We brengen uitsluitend kosten in rekening als we fouten ontdekken. Fouten die u anders niet gevonden had, waardoor onze dienstverlening zichzelf altijd terugverdient.

Dubbele betalingen

Op basis van onze ruime ervaring in de financiƫle wereld zien we dat er zeer getalenteerde medewerkers zijn op de crediteurenafdeling. Echter de werkdruk is vaak hoog waardoor fouten snel gemaakt kunnen worden. Dit kan er makkelijk insluipen zonder dat dit direct opgemerkt wordt door de standaard interne controle. Voorbeelden van fouten zijn het inboeken van een factuur in een verkeerde valuta, een credit factuur die als kosten wordt ingeboekt en het inboeken van een kopie factuur terwijl de originele factuur reeds in de administratie is verwerkt. Onduidelijke interne communicatielijnen kan een reden zijn. Een budgethouder ontvangt van een leverancier een credit factuur maar vergeet om deze factuur door te sturen naar de administratie.

Hattrick Finance insight

Specifieke factoren die tot registratie fouten kunnen leiden zijn bijvoorbeeld het centraliseren of decentraliseren van de crediteurenafdeling. Ook de implementatie van een nieuw (boekhoud)pakket, of onvoldoende opgeleide medewerkers vormt een risico. Spoedbetalingen vormen tevens een risico, de factuur kan immers ook nog een keer in het reguliere proces worden betaald.

Hattrick Finance heeft speciaal ontwikkelde software die onregelmatigheden in data signaleert. Van daar uit wordt specifiek de crediteur beoordeeld. Mocht een factuur dubbel zijn betaald dan wordt dit eerst met u kort gesloten voordat onze organisatie contact opneemt met de crediteur.

Onze werkwijze vraagt om een minimale inspanning van uw kant.

Hattrick Finance missing link

Aftrekbare BTW

Het komt geregeld voor dat in de stamgegevens van een crediteur een verkeerde BTW code wordt verantwoord. De consequentie hiervan is dat BTW in de kosten wordt geboekt in plaats van teruggevorderd. Tijdens het onderzoek van Hattrick Finance wordt expliciet aandacht besteed aan de volledigheid van de terug te vorderen BTW.

Contract Compliance

In menige organisatie wordt veel tijd besteed aan het onderhandelen over de inkoopcondities. Vervolgens ontbreekt de tijd om te controleren of de inkoopfacturen in lijn zijn met de gemaakte afspraken. Fouten komen voor met betrekking tot in rekening gebrachte prijzen, betalingskorting en transportkosten. Door het incidentele karakter kan een jaarlijks toe te kennen bonus gemakkelijk verkeerd worden berekend. Op deze manier kan veel geld verloren gaan. Hattrick Finance brengt graag voor u in beeld of afspraken met leveranciers correct worden toegepast.

Veel voorkomende foutieve betalingen

Voorbeelden Hattrick Finance DNA
  • Betaling van spookfacturen;
  • Betaling naar verkeerde rekeningnummers;
  • Inboeken in verkeerde valuta;
  • Foutief inboeken creditfactuur;
  • Dezelfde factuur twee keer inboeken;
  • Inboeken van de originele factuur en een kopie van de factuur;
  • Inboeken van de per email ontvangen factuur en de per post ontvangen zelfde factuur;
  • Spoedbetalingen terwijl de factuur in het reguliere proces na de spoedbetaling ook wordt betaald.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close