Hattrick Finance

De verhouding tussen ons werk en dat van de externe accountant

De verhouding van ons werk en dat van de externe accountant.

Uitgangspunt bij een accountantscontrole is de materialiteit. Een bedrag is materieel indien het de oordeelsvorming van een gebruiker van een jaarrekening zou beïnvloeden. Met andere woorden, indien de externe accountant de informatie niet opneemt zou de gebruiker tot een andere economische beslissing komen, bijvoorbeeld aandelen in het bedrijf verkopen of het tegenovergestelde, aandelen kopen.

In het algemeen heeft een materieel bedrag een relatief grote omvang. In principe probeert een externe accountant te steunen op de adequate werking van een betalingsproces in een organisatie. Om de werking te testen wordt een steekproef genomen. De steekproef wordt getrokken uit het te controleren financieel jaar.

Onze werkwijze verschilt ten aanzien van de materialiteit, de steekproef en de in ogenschouw te nemen periode. In principe wordt elke boekingsregel door ons bekeken, wij nemen geen steekproef en houden geen rekening met een materialiteit. Veelal controleren wij meerdere jaren tegelijk.

Karakter van de fout

Een factuur kan per ongeluk dubbel zijn betaald. Het desbetreffende bedrag is bij de leverancier keurig op de debiteurenkaart verantwoord. Gedacht wordt dat slechts één op de drie leveranciers de onverschuldigde betaling meldt. Volgens ons is dit percentage nog lager, op de administratie van de leverancier is het ook druk, de tijd ontbreekt simpelweg om contact op te nemen. Natuurlijk kennen wij ook voorbeelden van onverschuldigde betalingen die door de leverancier bewust worden verzwegen maar volgens ons vindt dit op beperkte schaal plaats.

Overigens wordt door ons in geen geval contact opgenomen met een leverancier voordat u hiervan op de hoogte bent gebracht. En het contact opnemen gebeurt met alle egards, het behoud van een goede leveranciersrelatie staat voorop. Natuurlijk kan ook fraude in het spel zijn. Een medewerker heeft een declaratie twee keer ingediend en deze declaratie is twee keer betaald. Ook in dit geval is de opdrachtgever degene die de lijnen uitzet.

Big data use Hattrick Finance

Onze naam

Hattrick is een aanduiding in de sport voor een bijzondere situatie dat een bepaalde prestatie door een speler driemaal in dezelfde wedstrijd wordt geleverd. De term komt oorspronkelijk uit de cricketsport. In het hedendaagse taalgebruik wordt de term ook vaak gebruikt buiten de sport, wanneer iemand een bepaalde prestatie driemaal achter elkaar levert.

Hattrick Finance is zo genoemd omdat wij van mening zijn dat onze inspanningen altijd op het hoogst haalbare niveau geleverd moeten worden. Goed is niet goed genoeg. We gaan voor de 10+ en voor maximale klanttevredenheid.

De factor drie zit in het feit dat de betaling twee keer is gedaan maar om terug te draaien de derde actie noodzakelijk zal zijn. Daarnaast is Hattrick Finance opgericht door drie toppers uit de markt van finance en detachering.

De opdrachtgever kan besluiten tot ontslag. Maar ook om nog even niets te doen omdat de desbetreffende medewerker een belangrijke schakel vormt in het binnenhalen van een omvangrijke order.

Hattrick Finance Internet

Een subtiele variant kan ook. Met een tankpas wordt diesel en benzine getankt, de desbetreffende medewerker wordt gebeld door de leiding en gevraagd om even met de auto langs de garage te gaan, de leasemaatschappij had doorgegeven dat de auto toch wel wat veel verbruikte en daar moet even naar gekeken worden. Vanaf dat moment werd de tankpas wel correct gebruikt.

s

Ter overweging

Mocht u ons een opdracht gunnen, dan wordt het belangrijk dat slechts een beperkt aantal mensen in uw organisatie hier weet van hebben voordat ons een kopie van de bestanden is aangereikt.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close